Stockholm IT Region

Stockholm IT Region är ett medlemsnätverk som bidrar till att Stockholmsregionen förblir en världsledande och hållbar tillväxtregion.

Vi arbetar för att skapa nya samarbeten mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv för att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter och accelerera digitaliseringstakten. Tillsammans kan vi snabba på utvecklingen och lösa Stockholmregionens utmaningar med hjälp av effektiva, hållbara och smarta digitala infrastrukturlösningar.

Nätverket arbetar strategiskt och operativt med olika fokusfrågor beroende på vad som är aktuellt i omvärlden och i regionen. För 2022 har vi fokusområdet Hållbar och säker digitalisering, med tonvikt på talangattraktion, cybersäkerhet, hållbarhet och regelverk.

Vårt arbetssätt sammanfattar vi i Förstå – Samverkan – Påverkan vilket betyder att nätverket är öppen för samverkan och samarbeten samt att vi själva driver projekt och genomför olika aktiviteter för att skapa förändring och ökad kunskap. Arbetet bedrivs genom förstudier, runda bordssamtal, frukostseminarier och olika typer av debattinlägg.

Medlemmar

Nätverket har elva medlemmar och drivs av Kista Science City AB.

Kontakta oss

Lena Strömberg

Lena Strömberg

Chief Operating Officer

Tel: +46 708 556 878

Mail: lena.stromberg@kista.com